۱۳۹۲ فروردین ۷, چهارشنبه

۴ آوريل روز جهاني دفاع از آمينا تيلر(روز جهاني اعتراض به اسلام سياسي و زن ستيزي عريان و وحشيانه اسلامي)


روز جهاني اعتراض به اسلام سياسي و زن ستيزي عريان و وحشيانه اسلامي

آمينا دختر ۱۹ ساله تونسي است که در اين کشور قصد راه انداختن يک سازمان همفکر و همراه با گروه فمن از اوکرايين را داشت. 

او يک صفحه فيس بوکي راه انداخت و عکس برهنه خود را در حاليکه بر بدنش نوشته بود ٬ "بدنم متعلق به من است و ناموس هيچکس نيست" را علني کرد.

اين يک انقلاب بود و بلافاصله توجه ها به او جلب شد. در برنامه هاي تلويزيوني در تونس شرکت کرد و توضيح داد عليه فرهنگ و سنت و قوانين ضد زن است و از حقوق انساني خود و زنان دفاع ميکند.

جنبش اسلامي در تونس عکس العمل نشان داد و فتواي قتل او صادر شد. از زبان يک آخوند مرتجع و خونخوار با وقاحت اعلام شد که بايد" صد ضربه شلاق به او بزنند و سپس سنگسارش کنند. عکس برهنه او براي کشور تونس بد يمن است و زنان را در اين کشور از راه بدر ميکند" ....

آمينا اکنون گم شده و کسي نميداند چه بلايي سر او آورده اند٬ آخرين تماس او با فمن در هفته گذشته بوده و اخبار حاکي از اين است که او را به زور به يک بيمارستان رواني بوده و بعنوان بيمار رواني بستري کرده اند و يا اينکه او را دستگير و زنداني کرده اند. 

روز دوشنبه ۲۶ ماه مارس از زبان به اصطلاح وکيل او گفته شد که آميناسالم است و در خانه خودشان است. اين خبر بدليل عدم ارتباط آمينا با دنياي خارج٬ از سوي فراخوان دهندگان به کمپين دفاع از آمينا تاييد نشد واعلام شد که براي رد گم کردن و مقابله با جنبش اعتراضي جهاني اين خبر را پخش کرده اند و صحت ندارد.

دنيا به پا خاست!

پخش خبراعلام فتوا عليه آميناي جوان و فتواي سنگسار از سوي آخوند خونخوار اسلامي بلافاصله با عکس العمل جهاني روبرو شد. دنيا بپا خاست و از آمينا و از حقوق زنان در کشورهاي اسلام زده دفاع کرد. 

مريم نمازي و اينا شوچنکو رهبر فمن در يک فراخوان مشترک که به امضا شخصيت هاي سرشناس بين المللي در عرصه مقابله با جنبش اسلامي و نقد مذهب و همچنين سازمانهاي مدافع حقوق زن و هنرمندان و نويسندگان از جمله ناديا ال فاني ٬ تسليمه نسرين٬ ريچارد داوکينز٬ آليا ماجده المهدي و... رسيده بود٬ اعلام کردند که دنيا بايد بپا خيزد و کاري بکند.

طومار اعتراض به اين فتوا و دفاع از آمينا را در چند روزبيش از ۹۷ هزار نفر امضا کردند. اين يک جنبش جهاني عليه فتوا و زن ستيزي اسلامي است٬ اين جنبشي است در دفاع از حق و حرمت انساني زنان.

روز ۴ آوريل روز جهاني اعتراض به جنبش اسلامي و دفاع از حقوق زنان در کشورهاي اسلام زده اعلام شده و از هم اکنون سازمانها و نهادهاي مدافع حقوق زن مشغول آماده شدن براي برگزاري ميتينگ و اعتراض در مقابل سفارت خانه هاي دولت تونس٬ در مراکز شهرها و .. در سراسر جهان هستند.

مريم نمازي در بلاگ خود که اکنون به مرکز رجوع روزانه بيش از ۱۲۰۰۰ نفر از سراسر جهان تبديل شده ٬ با دادن اطلاعيه هاي متعدد اخبار اين حرکت را منعکس کرده و در راس اين جنبش جهاني در مقابله با جنبش اسلامي به همراه فمن ايستاده و بنظر من با توجهي که اين حرکت در دنيا بخود جلب کرده ميرويم که در روز ۴ آوريل يک جواب دندان شکن به جنبش اسلامي و فاشيسم اسلامي بدهيم.

خبر اعلام روز جهاني اعتراض به جنبش اسلامي در ۴ آوريل را اکثر رسانه هاي معتبر بين المللي و از جمله اشپيگل٬ هافينگتون پست٬ دي ولت٬ و ...رسانه هاي عرب زبان از جمله الجزيره و العربيه و .. اعلام کرده و در فيس بوک و مدياي اجتماعي اين خبر وسيعا پخش شده است. ميليونها نفر در جريان اخبار مربوط به اين روز قرار گرفته اند و بنظر ميرسد در کشورهاي متعددي در مقابل سفارت خانه هاي تونس ميتينگ اعتراضي برپا خواهد شد. 

فمن در يک بيانيه اعلام کرد که اين روز را روز جهاني "جهاد عريان عليه اسلاميسم " معرفي ميکند و از همگان دعوت ميکند در اين حرکت بزرگ حضور داشته باشند.

با فراخوان فمن به مردم در دنيا که عکسهاي برهنه خود را با شعار دفاع از آمينا براي سايت فمن ارسال کنيد٬ دهها نفر زن و مرد از سراسر دنيا اين کار ر اکرده و همبستگي خود را با آمينا ابراز کرده اند.

هر نوع ابراز وجود زن از سوي جنبش اسلامي با جنايت و سنگسار و شلاق پاسخ ميگيرد!
ما زنان از ايران و کشورهاي اسلام زده بيش از همه ماهيت جنبش اسلامي و زن ستيزي اين جنبش را مي شناسيم. اينها براي قدرت گرفتن و در قدرت ماندن احتياج به تکه تکه کردن بدن زنان و سرکوب حرمت و حقوق انساني زنان دارند تا جامعه را مرعوب کنند و با ناموس پرستي و تکيه به اخلاقيات عقب مانده و کهنه تقلا ميکنند بقيه جامعه را در مقابل سرکوب وحشيانه زنان ساکت و يا خنثي کنند . اين داستان هميشگي در کشورهاي اسلام زده است.

در اين نمونه که اولين نمونه نبوده و نيست٬ يک آخوند کپک زده اسلامي در روز روشن و در قرن بيست و يک ٬ با وقاحت تمام فرمان قتل يک دختر ۱۹ ساله را ميدهد و اعلام ميکند که با پرتاب سنگ بايد او را زجرکش کرد. اين فرمان جنبش اسلامي بر عليه زنان آزاده است.

اينها که در دنياي ارتباطات و پيشرفت و جنبش ۹۹ در صديها ٬ در دوران انقلابات مردم عليه ديکتاتورها ٬ از قرون وسطي دفاع ميکنند٬ هيچ ابزاري ندارند جز جنايت و قتل و خونريزي مقدس.

بسيار مهم است که دنيا بپا خواسته و يکبار ديگر به اين جانيان وقيح اسلامي نشان دهد دوران سنگسار کردن زنان گذشت٬ دوران قدر قدرتي جنبش فاشيست اسلامي گذشته و دنيا ديگر نميگذارد اينها راحت بکشند و بر انقلاب مردم سوار شده و سپس حکومت اسلامي و قوانين زن ستيز اسلامي را پياده کنند.

دفاع از آمينا و جنبش گسترده جهاني در دفاع از آميناها در ادامه جنبش جهاني دفاع از سکينه محمدي آشتياني است. ما نميگذاريم ديگر ريش و پشم دارهاي اسلامي به جان زنان افتاده و جنايت کنند. اينرا صد هزار نفر با امضاي خودشان در سه روز به اين جنبش کثيف اعلام کردند.

فراخوان به شرکت گسترده در روز ۴ آوريل

زنان آزاده ٬ مردم منزجر از جنبش اسلامي ٬ ايرانيان آزاده !

در هر جايي که هستيد اين روز را مهم تلقي کرده و در آن سهيم وشريک شويد! اين يک مبارزه مستقيم عليه جنبش اسلامي و فرهنگ و اخلاقيات و سنتهاي ضد زن اسلامي است. اين يک مبارزه مستقيم عليه حکومت اسلامي ايران همچون سر مار اسلام سياسي است.

ما بايد در همه جاي دنيا به خيابان رفته و در مقابل سفارت خانه ها و کنسولگريهاي حکومت تونس تجمع کنيم و اعلام کنيم که دوران تحميل حجاب اسلامي و شلاق زدن و فتواي اسلامي سنگسار دادن گذشته است. ما بايد با قدرت خودمان نشان دهيم که عليه اين حکومتهاي اسلامي و عليه زن ستيزي اسلامي هستيم. 

بايد نشان دهيم که دوران تحميل حجاب و محو زنان از زندگي اجتماعي گذشته است٬ بايد با صداي بلند اعلام کنيم که زن انسان است و د رمورد زندگي و روابط شخصي و اجتماعي اش ٬ خود تصميم ميگيرد.

بايد اعلام کنيم زن ناموس هيچ کس نيست و زن و مرد برابرند.

اين جنبشي است مستقيما عليه حکومت اسلامي ايران و عليه سنگسار و فتواهاي جانيان حاکم بر ايران. حکومت اسلامي ايران بايد ببينند که دنيا هوشيار است واز حق زنان در کشورهاي اسلام زده و از سنت شکني زنان دفاع ميکند. جنبشي که در ايران بسيار قوي و عليه حکومت اسلامي است.

در پايان سخني خطاب به خيل مهر سکوت بر لب زنندگان!

خبر فتواي آخوند اسلامي عليه دختر ۱۹ ساله و سنت شکن تونسي آمينا در دنيا پخش شد و جهان را متوجه خود کرد. ۱۰۰ هزار نفر طومار اعتراضي را امضا کردند و رسانه هاي مهم بين المللي در اين مورد نوشتند٬ پس بنظر ميرسد که اپوزيسيون جمهوري اسلامي و همچنين خيل روشنفکران " نان به نرخ روز خور" و رسانه هاي فارسي زبان و ... و .. نيز اينرا شنيدند٬ تا کنون ما از کسي چيزي در اين مورد نشنيده ايم. ظاهرا به نوعي همگان مهر سکوت بر لب زده اند. 

نه مدافعين حقوق زن حرفي زده اند و نه مخالفين و دوم خرداديهاي هميشه طرفدار عصمت و عفت زن و ناموس پرستان خجول و طرفدار حکومت اسلامي .

اين جنبش ظاهرا همه را کيش و مات کرده است. هم بدليل سنت شکني و نوشتن شعار بر بدن عريان زنان و هم بدليل اينکه در راس اين حرکت جهاني در عين حال کمونيست ها و مدافعين سرسخت حقوق زنان و مخالفين سرسخت حکومت اسلامي قرار دارند.

اين داستان دراماتيکي است که در کمپين دفاع از سکينه محمدي آشتياني يکبار آنرا تجربه کرديم و اين بار هم به نوعي همان تجربه تکرار ميشود. فراخوان من اينست بجنبيد دوستان دنيا دارد عکس العمل نشان ميدهد شما که از کشوري آمده ايد که به اسم ناموس٬ زده و کشته اند و سنگسار کرده اند بسيار بيش از اينها بايد حرفي ميزديد و کاري ميکرديد. بجنبيد رفقا!

پيش بسوي ۴ آوريل گسترده و جهاني
پيش بسوي دفاع از آميناها و گلشيفته ها و عالياها
زنداه باد جنبش برابري طلبانه زنان در کشورهاي اسلام زده
زنده باد تابوشکني زنان

۱۳۹۱ اسفند ۲۹, سه‌شنبه

روز جهانی وبلاگ‌نويس؛ به یاد امیدرضا میرصیافی
در روز ۲۸ اسفند ۱۳۸۷، اميدرضا ميرصيافی وبلاگ نويس ايرانی در زندان اوين تهران جان خود را از دست داد. مرگ اميدرضا در زندان، وبلاگ‌نويسان جهان را برآن داشت تا اين روز را روز وبلاگ‌نويسان بنامند و نام «او آر ۳۱۸ » را بر آن بگذارند که از حروف اول نام اميد رضا و تاريخ مرگ او ساخته شده است.
امیدرضا میرصیافی فعال فرهنگی و وبلاگ‌نویس ایرانی بود که توسط دادگاه انقلاب ایران به اتهام توهین به خمینی و خامنه‌ای به دو سال حبس محکوم گردید.
وی به‌دلیل مطالبی که در وبلاگ «روزنگار» (آرشیو بلاگ) منتشر ساخته بود ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ دستگیر و پس از طی ۴۱ روز بازداشت با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد گردید. وی در آبان همان سال از سوی دادگاه انقلاب به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه زندان، و به اتهام توهین به رهبر قبلی و فعلی جمهوری اسلامی به دو سال حبس محکوم
گردید.

سازمان گزارشگران بدون مرز یک هفته پس از درگذشت وی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:

بنا بر اطلاعاتی که ما بدست آورده‌ایم تناقضات و نشانه‌های اهمال‌کاری جدی میان اسناد رسمی «بازداشتگاه اوین» و «بیمارستان لقمان حکیم» و «پزشکی قانونی» در باره ساعت انتقال به بیمارستان و ساعت فوت وجود دارد..... ما معتقدیم که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی عقیده و بیان و گزارشگر ویژه در امور کشتارهای فراقضایی باید در اولین فرصت ممکن به ایران بروند تا درباره این پرونده تحقیق کنند."
به گفته این سازمان گزارش‌های که حاکی از قتل وی در زندان است. به گفته گزارشگران بدون مرز همچنین مقامات زندان درخواست کالبد شکافی را که از سوی وکیل او مطرح شده بود را رد کرده و جسدش را بالافاصله دفن کردند.

برادر وی نیز وضعیت جسد او را اینگونه توصیف می‌کند:

ما صبح فردایی که خبردار شدیم، رفتیم برای شناسایی جسد، من خودم جسد را دیدم، گوش سمت چپ خونریزی شدید داشت، بینی اش پر از لخته‌های خون بود، صورتش کبود بود، پشت کتف‌ها کبود بود و پشت کمر، و ظاهرا قسمت پشت گوش آن قسمت، جمجمه شکستگی هم داشته، طوری که آن ملافه‌ای که جسد را پیچیده بودند کاملا خونی شده بود قسمت زیر سر. بعد آنجا جسد را به ما تحویل دادند فرستادیم پزشکی قانونی کهریزک، چهار ساعت طول کشید، ظاهرا کالبد شکافی انجام شد به ما توضیح خاصی ندادند. یک فرمی به ما داده شد که داخلش توضیحاتی خواسته بودند از سوابق بیماری امید که ما همه را رد کردیم، ایشان نه بیمار بود نه معتاد بود و نه هیچی. بعدش یک قسمتی نوشته بود که آیا شما شکایتی دارید؟ من هم نوشتم که بله. البته افرادی آنجا بودند می‌گفتند که اگر بنویسید شکایت دارید جسد را ممکن است تحویل تان ندهند. من هم آنجا گفتم ما شکایت داریم، مسئولین زندان اوین مقصر هستند این قتل مشکوک است و باید پیگیری شود و امضا کردم. بعد از چهار ساعت جسد را برای تدفین به ما تحویل دادند موقعی هم که داشتند پیکر پاکش را شستشو می‌دادند هنوز گوشش داشت خونریزی می‌کرد. در حالی که اینها به ما گفته بودند که ایشان قرص خورده، فشارش افت کرده و در بیمارستان لقمان فوت کرده است.
از او بعنوان اولین و تنها وبلاگنویسی که در زندان اوین درگذشته است یاد میشود. جمعی از وبلاگنویسان هر ساله روز 18 مارس در شهر دوبی گردهم می آیند و یاد اورا گرامی میدارند. پرونده درگذشت او به دلیل عدم پذیرش نظر پزشک زندان توسط خانواده اش از لحاظ حقوقی مفتوح است هرچند هر دو وکیل پرونده او, آقایان محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی خود به دلیل جرائم سیاسی توسط دادگاه انقلاب محکوم به زندان و حبس شده و ادامه پیگیری پرونده امیدرضا فعلا مقدور نیست.


آرین میرذوالفقاری

شب عید نوروز برای همه شادی ولی برای سید عزت الله رشمی و خانواده اش غم و اندوه ویا حتی ...به راستی اسم این کار دولت سوئد را چه باید نامید .... من که نمیدانم ولی تا آنجائی که تجربه ثابت کرده نام این کار را خوش خدمتی به جمهوری ننگین اسلامی می نامند .براستی وقتیکه 20 روز پیش قائم مقام وزرات امور خارجه سوئد سر از ایران و کاخ ریاست جمهوری ایران و دیدار با رحیم مشائی میکند دیگر چه باید گفت .... براستی نباید جلوی همچین دولتی که دم از دموکراسی و حقوق بشر میزند را گرفت ....سید عزت الله رشمی در سال 2009 بعد از تحمل رنجها و سختیهای فراوان به سوئد آمده و به فعالیتهای سیاسی خودرا ادامه داده و در آکسیونهای زیادی شرکت نموده و خود مسئول برگزاری تعدادی آکسیون بر علیه جمهوری اسلامی بوده است.وهمچنین ماواکثرکاربران محترم بااودر ارتباط بوده و از فعالیت گذشته اش وهمینطور فعالیت های چند سال اخیرش کاملا با اطلاع هستم.
وهمینطوردر جریان هستیم که ایشان هرگز منافع كشورش را فداي منازعات شخصي و گروهي نكرده است.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2493&artikel=5456173&utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
حال قضاوت با خود شما عزیزان و دوستان است . لطفا با اطلاع رسانی از این دوست ویاور مبارز حمایت کنید ... در روز آتی پتیشنی در حمایت ایشان و اعتراض به حرکات غیر انسانی دولت سوئد تهیه خواهد شد و منتشر میکنیم ..... فقط حمایت... حمایت

زنده باد آزادی .... پاینده ایران

۱۳۹۱ اسفند ۲۰, یکشنبه

اوس محمود ترکوند : از این پس هرکس من مولای اویم اسفندیار مولای اوست !اهدای نشان فرهنگ به رحیم‌مشایی زیر تصویری از علی خامنه‌ای

محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه (۲۰ اسفند) در مراسم ملی استقبال از نوروز با اهدای نشان درجه یک «فرهنگ و هنر» به اسفندیار رحیم‌مشایی بار دیگر زبان به تمجید و تعریف از وی گشود.

آن‌طور که برخی حبرگزاری‌ها گزارش کرده‌اند آقای احمدی‌نژاد یک ساعت در کنار رحیم‌مشایی ایستاد تا به سخنرانی وی گوش دهد.
۱۳۹۱ اسفند ۱۸, جمعه

امام زاده چاوز در ایران تاسیس میشود ؟ (عکس)


بقول شاعر ..... خریت نتنها علف خوردن است ..
امان از دست این مردم ساده لوح .... آخه عزیز من تو از یک عکس چه حاجتی میتونی بگیری ... کمی عاقل باش و فکر کن


آرین میرذوالفقاری

۱۳۹۱ اسفند ۱۳, یکشنبه

بلاتکلیفی یک وبلاگ نویس ( کاوه طاهری) در زندان عادل آباد کاوه طاهری وبلاگ نویسی که در ۲ مهر ماه سال جاری بازداشت شد، با گذشت پنج ماه از بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان عادل آباد شیراز بسر می برد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کاوه طاهری وبلاگ نویس ساکن شیراز در تاریخ ۲ مهرماه سال جاری با مراجعه مامورین اطلاعات به محل کارش بازداشت و ابتدا به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ و پس از ۵۲ روز به زندان عادل آباد شیرزا منتقل گردید.
مادر این زندانی روز گذشته در زندان موفق به ملاقات وی شده است، اما با گذشت پنج ماه از بازداشت نامبرده تاکنون هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات این زندانی برگزار نشده است.
دوم مهر ماه سالجاری مامورین ضمن بازداشت وی اقدام به تفتیش منزل نموده و وسایل شخصی او از قبیل هارد کامپیو‌تر، دستنوشته‌ها و لب تاب را ضبط کرده و با خود بردند.
یکی از بستگان این وبلاگ نویس گزارشگر هرانا گفت: "وی به لحاظ روحی از شرایط مساعدتری نسبت به قبل برخوردار است و در خصوص جزئیات بازجویی ها و نحوه رفتار بازجویان پس از صدور حکم اطلاع رسانی خواهد کرد."

گفتنی است، اتهامات کلی این وبلاگ نویس در پرونده، اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی عنوان شده است.

آرین میرذوالفقاری