۱۳۹۱ فروردین ۳, پنجشنبه

احمدی نژاد برای شب عید دوباره شیرین کاری کرد !

البته مونتاژ حرفه ای و باحاله..

۱ نظر: