۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

خامنه ای قبل و بعد از عمل( اعتیاد)

قبل از عمل


بعد از عمل


۲ نظر: