۱۳۹۱ خرداد ۹, سه‌شنبه

گزارش نهم .کمپین اعتراضی ; دفا ع از مادران زندانیان سیاسی با توجه به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و وجود حکومت مستبد و ارتجاعی جمهوری اسلامی موارد نقض آشکار حقوق دانشجویان در ایران هر روزه شدت بیشتری میگیرد.دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب همیشه در مقابل سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایستاده اند واز مطالبات برحق خود که همانا مطالبات کل جامعه میباشد حمایت میکنند. همیشه ما شاهد اعتراضات جمعی و صف پر قدرت دانشجویان آزادیخواه واز طرف دیگر استیصال و درماندگی جمهوری اسلامی در مقابل آنها بوده ایم کمپیین اعتراضی به نقض آشکار حقوق بشر در ایران اعتراض خود را به پایمال کردن و دستگیری زندان و شکنجه و اعدام و اخراج دانشجویان اعلام میدارد و تعطیلی دانشگاهها را در مواقع اعتراض دانشجویان را محکوم میکند. به مناسبت حمایت از مادران زندانیان سیاسی در ایران اعضای کمپین اعتراضی طی مراسمی که با پذیرائی با شیرینی وکیک و نوشیدنی بین مردم حمایت کننده و جمع آوری امضاء پتیشین دراین مراسم حمایت و ابراز همدردی خود را با مادران زندانیان سیاسی در ایران اعلام کردند . زنده باد آزادی سرنگون باد جمهوری اسلامی 2012/05/28

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر