۱۳۹۱ خرداد ۱۸, پنجشنبه

۲۰ ژوئن :صدای سربداران از دست رفته در طول ۳۳ سال تیرباران،حلق اویز کردن، سنگسار و شکنجه خواهیم بود. به ما بپیوندید


 عزیزان  کمتر از ۲ هفته تا ۲۰ ژوئن روز جهانی‌ مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی باقی‌ مانده است. جانباختگان سالهای ۱۳۵۷، ۱۳۷۰،۱۳۶۷،۱۳۶۰ و ۱۳۸۸ و همچنین سربداران ۳ سال اخیر در ایران همراه با صدها زندانی سیاسی و عقیدتی  که در سیاهچالهای جمهوری اسلامی با مرگ تدریجی‌ دست و پنجه نرم می‌کنند تاریخ سازان بی‌ بدیل عصر ما هستند. آنان درگیر مبارزه‌ای شدند که در یک طرف آگاهی‌، مسئولیت و عشق و انسانیت و در طرف مقابل جهل و نادانی‌ و جنایت قرار داشت. جنگی اعلان نشده که با پرچمداری و با تولد آفت نامیمون  جمهوری قتل و جنایت خود را به بخش بزرگی‌ از جوامع انسانی‌ در قرن حاضر با پرچم اسلام سیاسی تحمیل کرد. میلیونها انسان بیگناه در زندانی بزرگ به پهنای ایران به گروگان گرفته شده‌اند. آنان پدران،مادران، خواهران و برادران و فرزندان ما هستند. آنان در خط مقدم مبارزه هستند چه بخواهند و چه نخواهند. بهترین شاهد ادعای من قتل وحشیانهٔ ندا آقا سلطان میباشد. میلیونها انسان با دیدن این صحنه فجیع گریستند. من و شما هم همینطور... آیا فراموش کرده ایم؟ ۲۰ ژوئن روز جهانی‌ مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بخشی از صحنه مقابله با قاتلان بیرحم ندا و معلم فرزاد،ترانه موسوی، و هزاران فرزند به خون خفته دیگر میباشد. در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ ما صدای بی‌ صدایان در سیاه چال‌های جمهوری اسلامی و صدای سربداران از دست رفته در طول ۳۳ سال تیرباران،حلق اویز کردن، سنگسار و شکنجه 
خواهیم بود. به ما بپیوندید  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر