۱۳۹۱ مهر ۲۸, جمعه

تهدید به گروگانگیری اعضای خانواده های دستگیرشدگان ۱۹ مهرتوسط بازجویان وزارت اطلاعاتبازجویان وزارت اطلاعات برای ساکت نمودن خانواده های دستگیرشدگان ۱۹ مهر شیوه تهدید ، گروگانگیری و ایجاد تفرقه بین خانواده های را پیش می برد.

به گزارش « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران »روز سه شنبه ۲۵ مهر ماه سربازجوی وزارت اطلاعات با نام مستعار محبی با خانواده ساران تماس گرفت و آنها را بطور ضمنی تهدید نمود که در صورت پیگیری محل بازداشت و وضعیت و شرایط فرزندش بابک ساران که ۸ روز است در سلولها ی انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد فرزند دیگر وی به نام بهادر ساران را هم دستگیرخواهند کرد. هدف از این تهدید گروگانگیرانه ممانعت از پیگیری از وضعیت وشرایط فرزند ربوده شده اش می باشد.تا بازجویان بتوانند بابک ساران را با شکنجه های جسمی و روحی وادار به اعتراف علیه خود نمایند و از این طریق پرونده سازی نموده و توسط قاضیهای وزارت اطلاعات محکوم نمایند.

پس از تهدید به گروگانگیری ، بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۶ مهرماه به زندانی سیاسی بابک ساران امکان تماس تلفنی بسیار کوتاه در حدود ۲ دقیقه در حالی که بازجوی وزارت اطلاعات کنار او بود و او را وادار به تکرار گفته هایش می کرد د. هنگام مکالمه کوتاه تلفنی صدای بابک گرفته و بی حال بود و این مسئله حاکی از شکنجه های جسمی و روحی وی می باشد. او همچنین اضافه کرد که بازجویان هفته آینده قصد محاکمه وی را دارند.
از طرفی دیگر بازجویان (شکنجه گران)وزارت اطلاعات ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شیوه های غیر انسانی به تفرقه افکنی بین خانواده ها روی آورده اند.آنها علت دستگیری فرزندشان را به گردن دوستان دیگر وی می اندازند تا از این طریق ربودن،قرار دادن در سلولهای انفرادی ،شکنجه های جسمی و روحی و سایر اعمال غیر انسانی خود را توجیه نمایند.

از وضعیت و شرایط سایر ربوده شدگان ۱۹ مهر ، مهدی صمدی ۳۱ ساله ،هومن آرمندی ۳۰ ساله و وحید برقی ۲۶ ساله دانشجوی حسابداری خبری در دست نیست.و تا این لحظه امکان تماس تلفنی کنترل شده در حضور بازجویان وزارت اطلاعات به آنها داده نشده است.

پدر بابک ساران جانباخته راه آزادی امیر حسین حشمت ساران نزدیک به ۴ سال پیش پس از تحمل چندین سال زندان و سلولهای انفرادی شکنجه های جسمی و عدم درمان در زندان گوهردشت کرج با طراحی بازجویان وزارت اطلاعات به شیوه تجویز قرصهای مشکوک او را به شهادت رساندند.

خانواده زنده یاد امیر حسین حشمت ساران بارها مورد یورش مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفتند که منجر به بازداشت خانم الهه نازجو همسر زنده یاد امیر حسین ساران و بابک ساران که در آن دوران نوجوانی بیش نبود گردید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری ، قرار دادن در سلولهای انفرادی ،شکنجه های جسمی و روحی برای گرفتن اعترافات دروغین ، پرونده سازی و صدور احکام سنگین را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضایی بین المللی است.

منبع:فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۷ مهر ۱۳۹۱ برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۱۲
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر