۱۳۹۱ مهر ۱۳, پنجشنبه

کفگیر بی لیاقتی حکومت دینی هم به ته دیگ خورده است.در زمان های قدیم وقتی کسی نذری می پخت ، بقیه ی مردم برای گرفتن خوراکهای نذری صف می کشیدند . وقتی که کفگیر به ته دیگ می خورد صدا می داد چون جنس آن ها فلزی بود . هنگامی که خوراک در حال تمام شدن بود و پلو هم به انتها می رسید این کفگیر بر اثر برخورد به دیگ صدا می داد و آشپزها هم وقتی که خوراک تمام می شد کفگیر را ته دیگ می چرخاندند و با این کار به بقیه ی کسانی که در صف بودند خبر می دادند که خوراک تمام 
شده است .

می بینیم کفگیر بی لیاقتی حکومت دینی هم به ته دیگ خورده است.

خاطر جمع باشید با شرایط کنونی بوجود آمده وضع کشورمان اینگونه نخواهد ماند.

زمان بدرود این حکومت از چند سال پیش آغاز شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر