۱۳۹۱ آذر ۲۰, دوشنبه

آیا عروسی به شیوه اسلامی را درست میدانید؟

عروسی در فرهنگ اسلام: 
شاید گمان کنید این شیوه عروسی که در اسلام رواست بدست پیامبر بنیان شده ولی این شیوه عروسی, ریشه در فرهنگ تازی نژادان دارد. ازونجاییکه در فرهنگ تازی, زن یک کالا هستش و هر کالایی نرخی دارد, پس زمانیکه مردی از زنی خوشش میاد به سراغ فروشنده اش رفته و او را با هزینه ای که بنام مهریه شناخته میشه, میخرد. واژه عقد برابربا پیمان(قر
ارداد) و صیغه برابربا پیمان نامه(متن قرارداد) میباشد.
پس زنی که می پذیرد به شیوه اسلامی به همسری مردی دراید, ارزش خود را به اندازه یک کالا پایین میارد.

ولی پیامبر گوجستک اسلام چه چیزی را به آن افزود؟
ازونجاییکه پیامبر اسلام گمان میکرد: همه زنها مانند مریم (مادر عیسی) از رو هوا آبستن میشن, پس زمانیکه خودشون از راه آمیزش بچه دار شدن, فریاد: یافتم یافتم, سرداد و هنگامیکه مردم به سویش شتافتن و پرسیدن: چه چیز را یافتی! آن پیامبر گوجستک رویش را به مردم کرد و گفت: آمیزش آیین منست و هرکس آمیزش نکند از من نیست( النکاح سنتي و من رغب عن سنتي فليس مني)


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر