۱۳۹۱ دی ۹, شنبه

این هم آخرین شاهکار در امر زیبا سازی شهر تهران . باراک اوباما و شمر در میدان ولیعصر!

این هم آخرین شاهکار در امر زیبا سازی شهر تهران . باراک اوباما و شمر در میدان ولیعصر!!!
گام نخست برای رفع مشکلات اتمی و مذاکره برای دفع احتمالی خطر جنگ...۱ نظر: