۱۳۹۲ فروردین ۱۵, پنجشنبه

سوالاتي كه 1400 سال است بي جواب مانده است ؟


درود،يكي از اعتقادات مسلمانان اين است كه قرآن از روز ازل بر روى لوح محفوظ نزد الله وجود داشته است و براى اثبات ان به ايات 21 و 22 سوره البروج استناد ميكنند كه الله در اين ايات گفته است:

آرى آن قرآنى ارجمند است (۲۱)
كه در لوحى محفوظ است (۲۲)

و الله در ايه 38 سوره انعام اين ادعاى خود را دوباره تكرار ميكند و ميگويد:

و هيچ جنبندهاى در زمين نيست و نه هيچ پرندهاى كه با دو بال خود پرواز مىكند مگر آنكه آنها [نيز] گروههايى مانند شما هستند ما هيچ چيزى را در كتاب [لوح محفوظ] فروگذار نكردهايم سپس [همه] به سوى پروردگارشان محشور خواهند گرديد (۳۸)

و اعتقاد ديگر مسلمانان اين است كه قرآن كتابى است براى حل مشكلات جهان هستى در تمام ادوار تاريخ و يگانه راه براى سعادت نسل بشر است.
حال پرسش اين است كه چرا الله در طول اين ميليارد ها سال قرآن را ويرايش و تصحيح نكرده است؟ايا اين همه ايات ناسخ و منسوخ دليلي بر رد ادعاى الله نيست؟(نظر مفسرين و علماى اسلام در مورد تعداد ايات نسخ شده:
نحّاس 138 آیه از آیات قرآن را منسوخ دانسته است. ابن جوزی در کتاب خود، 247 آیه را در زمره آیات منسوخه می‌آورد. همینطور ابن حزم 214 آیه)
چگونه است كه الله در كتاب خود براى دعواهاى محمد با زنانش اياتي واضح و روشن نازل ميكند(ايات 1 تا 5 سوره تحريم)يا براى نوبت همبسترى محمد با زنانش ايه اي صريح نازل ميكند(ايه 51 سوره احزاب)چگونه براى اجازه دادن به محمد براى ازدواج هاى متعددش ايه اى روشن نازل ميكند(ايه 50 سوره احزاب)و حتى براى زياد نرفتن به خانه محمد ايه اى واضح و روشن نازل ميكند(ايه 53 سوره احزاب)و ايات ديگرى كه به وضوح براى حل مشكلات شخصى محمد صحبت كرده است اما براى حل مشكلات جهان هستى هيچ ايه واضح و روشنى نازل نكرده است؟ 
و خنده دارتر اين است كه بعضى از ماله كشان با محاسباتى عجيب و غريب سعى در كمرنگ كردن اين نقص اشكار قرآن دارند تا مردم را چند صباحى ديگر در جهل و نادانى كه اسلام به ارمغان اورده است نگه دارند.

به يزدان كه گر ما خرد داشتيم
كجا اين سر انجام بد داشتيم

خرد نگهدارتان.


آرین میرذوالفقاری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر