۱۳۹۲ خرداد ۱۵, چهارشنبه

20 ژوئن (روز حمایت از زندانیان سیاسی) نزدیک است ... جهانیان باید بدانند که این حکومت با جنایت و کشتار پا برجاست !بیستم ژوئن (سی‌ خرداد) روز حمایت از زندانیان سیاسی است حمایت خود را با بر گزاریهای آکسیونهای اعتراضی در شهر و کشور محل اقامت خود اعلام نمائید

تمامی‌ زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط آزاد گردند.

بیستم ژوئن (۳۰ خرداد)روز عهد و پیمان دوباره ما برای آزادی بی‌ قید و شرط زندانیان سیاسی و خاتمه دادن به دستگاه جنون و جنایت جمهوری اسلامی است.

مردم، آزادیخواهان، انسانهای شریف،

جهانیان باید بدانند که این حکومت با جنایت و کشتار پا برجاست!باید بدانند که جمهوری اسلامی با چوبه دار و کشتار و شکنجه و زندان متولد شده است و با خونریزی ادامه حیات میدهد!

باید با خبر شوند که این حکومت از وحشت انقلاب و خیزش و قیام مردم حاضر است دست به هر جنایتی بزند تا ساعتی‌ بر عمر کثیف خود بیفزاید! 

این حکومتی درنده است که در پرونده فردی و جمعی‌ حاکمینش صدها فقره قتل عمد خوابیده است!

جهانیان باید زجرنامه هزاران زندانی سیاسی را در طی‌ عمر پرنکبت جمهوری ننگین اسلامی بشنود و از حقایق هولناک این حکومت آدمکش با خبر شوند.

این صدای رسای ماست که جهانیان را ، میلیونها انسان شریف و نوعدوست را در کنار ما قرار میدهد تا امر دفاع فوری و اضطراری از هزاران زندانی سیاسی و صدها عزیزی که هر آن چوبه دار زندگیشان را تهدید می‌کند را میسر کند.

یورش و گروگان گیری دائمی از میان مخالفان سیاسی، رفتار وحشیانه با زندانیان سیاسی، اخبار هولناک اعدامهای دست جمعی‌.؛ تهدید ؛ تجاوز،کسب و کار هر روزه این حکومت است.

بیستم ژوئن فقط یک روز نیست! 

یک کمپین وسیع برای سازمان دادن جنبش اعتراضی است که می‌خواهد جهان متمدن را برای پشتیبانی‌ از خواست آزادی بی‌ قید و شرط زندانیان سیاسی در ایران بسیج کند! 

واکنشی بین المللی نسبت به خطرات جدی که جان عزیزان ما را در زندانهای جمهوری اسلامی تهدید می‌کند، ایجاد نماید.

بیستم ژوئن در عین حال سمبل اتحاد و عهد و پیمان ما برای آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و پایین کشیدن چوبه های دار است!

مبارزات زندانیان سیاسی در سیاه چالهای مخوف اوین و رجایی شهر و همه زندانهای بیشمار جمهوری ننگین اسلامی حماسه‌ای عظیم است. 

این مبارزات شور انگیز لایق بزرگترین حمایتها و پشتیبانی بین المللی است. 

هزاران زندانی سیاسی و خانواده‌های مضطرب و نگرانشان چشمشان به اقدامات بین الملی ‌ ما ست.

در بیستم ژوئن امسال یکبار دیگر با متحد شدن خود با هر گونه تفکر فکری ؛ سیاسی؛ حزبی فقط و فقط صدای زندانیان سیاسی ؛ خانواده های آنان به خصوص کودکان آنان باشیم.

مردم، آزادیخواهان، انسانهای شریف،

با قراردادن این نوشته و انتشار آن در لیست دوستان خود و سایتهای مختلف صدای یک زندانی سیاسی باشید.

چه هدیه ای برای یک زندانی بهتر از این است که صدای آنان و خانواده آنان باشید.

از تمامی مردم آزادیخواه و مبارز، تمامی احزاب و سازمانهای سیاسی خواستاریم با متحد شدن خود و شرکت در مراسم بیستم ژوئن روز جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی صدای یک زندانی سیاسی باشند

آدرس تجمعات اعتراضی خود را با ذکر نام شهر و کشور خود برای ما ارسال کنید 

در صورت تمایل با اعضای کمپین تماس حاصل فرمائید :
http://www.iranpoliticalprisoners.org/contact.html

http://www.flickr.com/photos/i_am_her-his_voice/

https://twitter.com/I_am_his_voice

http://www.facebook.com/zendani.siasi?ref=ts
کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی

۱ نظر: