۱۳۹۲ تیر ۲۸, جمعه

پيام اسلامي بعد از افشين اسانلو دومين قربانی در زندان رجايی شهر !!جوان زندانی به اسم پيام اسلامی درزندان رجايی شهر روز گذشته بر اثر کتک کاری اميری مدير داخلی زندان٬ به قتل رسيد!

روز چهارشنبه ديروز ۱۷ ماه ژوئيه ٬ جوان زنداني به اسم پيام اسلامي در سالن ۶زندان گوهر دشت با يکي از هم بنديهاي خود درگير شده و دعوا ميکنند. مدير داخلي زندان او را بيرون برده و به او فحاشي ميکند. پيام اسلامي پاسخ فحش مدير داخلي " اميري " را داده و به او ميگويد اجازه نداري بمن توهين کني!

بنا به گزارش کمیته بنی المللی علیه اعدام به دستور رئيس زندان گوهر دشت "مرداني" ٬ پيام اسلامي را به يک سلول انفرادي برده و مدير داخلي زندان اميري او را چنان وحشيانه زير مشت و لگد ميگيرد که بعد از دقايقي ٬ پيام مي افتد و خبر از زندان رسيده که پيام اسلامي زير شکنجه و کتکهاي وحشيانه اميري مدير داخلي ٬ به قتل ميرسد. اين خبر در زندان پخش شده و يکبار ديگر وحشيگري زندانبانان و حکومت را نشان ميدهد که در اين زندانها فقط با طناب دار نميکشند بلکه با کتک زدن و شکنجه و يا تزرق دارو و .. نيز جان زندانيان را ميگيرند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر