۱۳۹۲ شهریور ۷, پنجشنبه

143 مورد اعدام پس از انتخابات در ایران


بنا به گزارشها، رژیم سیاه اندیش جمهوری اسلامی در يک اقدام جنایتکارانه 5 زندانی را بطور جمعی در قم بدار آويخت. بدين ترتيب شمار اعدامهای بعد از نمايش انتخابات رياست جمهوری دستکم به 143تن بالغ می شود که 40مورد آنها بعد از سر کارآمدن آخوند شیاد حسن روحانی است.

هموطن مسئولیت پذیر این هنوز آغاز دوره ریاست حمهوری آخوند شیاد حسن روحانی ست. بدون تردید وی نیز هیچ آلترناتیوی برای بهبود وضعیت مردم ندارد. به چرندییات مسئولین دولتی که جملگی آنها را لاتهای چاقوکش تشکلیل داده اند، گوش فرا ندهید.
اگر می خواهید وضعیت شما و خانواده تان بهبود پیدا نماید ، باید به خیابانها بیایید و حقتان را با کار جمعی و سازمان یافته از حلقوم مثلث آخوند، بازرای و پاسدار بیرون بکشید.
اقتصاد ورشکسته رژیم را نمی توان با آوردن چند مهره مزدور و قاتل ترمیم نمود.
مثلث آخوند، بازاری و پاسدار به انتهای خط رسیده است، اما مطمئن باشید، که این جنایتکاران بدین سادگی قدرت را رها نخواهند کرد . اینان اگر ضروتش ایجاب نماید، میلیونها نفر از مردم بی گناه ما را برای ماندگاری خود بر مسند قدرت قربانی خواهند کرد.
به امید نیروهای سیاسی خارج از کشور ننشینید، اگر می خواهید تغییر و تحولی در جامعه بوجود بیاورید، باید بخودتان اتکا کنید.
با مشارکت سازمان یافته شماست که می توان این رژیم ددمنش را را از صحنه سیاسی ایران برای همیشه نابود ساخت.
سرنگونی رژیم در گرو کار جمعی و سازمان یافته شماست.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر