۱۳۹۲ آبان ۷, سه‌شنبه

پاسخ میر حسین موسوی در تلویزیون اتریش به قتل عام و کشتار 1367

خیلی جالبه .... وقتی دست دختر موسوی یک ذره کبود میشه سر و صدای سبزالهی ها بلند میشه ... آی وای .. بگیرید ... ببندید ... هزار مسخره بازی ... ولی آیا این همان میرحسین نیست ؟
میر حسین موسوی در جواب اعتراضات به قتل عام ۶۷ , تایید میکنند که در این قتل عام سهیم بودند: "ما باید این فتنه را سرکوب میکردیم و در این مورد هیچ رحمی نداریم . یعنی ، مردم ایران را باید میکشتیم تا حکومت اسلامی پایدار بماند
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/libertycentral/2010/jun/07/iran-1988-prisoners-murder-international-court
 قابل توجه آقای امیرارجمند: موسوی در مصاحبه با تلویزیون اتریش سال ۱۹۸۸ از قتل عام سال ۶۷ دفاع کردهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر