۱۳۹۲ آبان ۱۸, شنبه

آیا نوشیدن جام زهر نزدیک است یا با خنده خنده نوکران ولی فقیه باز هم در پی خرید زمان برای دستابی به ... ؟هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر