۱۳۹۲ آذر ۱۶, شنبه

16 آذردر دانشگاه تهران, شعار مرگ بر دیکتاتور و درگیری لفظی دانشجویان با بسیجی ها

در ادامه مراسم روز 16 آذر دانشگاه تهران در سالن فردوسی دانشکده ادبیات، انجمن اسلامی دانشجویان و گروه دیگری از دانشجویان منتقد در جلسه ای حاضر شدند که سخنرانان آن محمدرضا خاتمی، شکوری راد و داود سلیمانی بود.
اگرچه سالن تنها گنجایش 1500 نفر را داشت اما بیش از دو هزار دانشجو در سالن و بیرون آن جمع شدند و یکصدا فریاد «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.
درگیری لفظی دانشجویان با بسیجی ها به آنجا رسید که دانشجویان فریاد می زدند: «بسیجی واقعی، همت بود و باکری».
در دست برخی دانشجویان پلاکاردهایی قرار داشت که به ستاره دار شدن دانشجویان اعتراض شده بود.
در حالیکه منطقه دانشگاه در محاصره لباس شخصی ها و پلیس قرار گرفته بود و حراست دانشگاه تلاش زیادی کرد تا دانشجویان شعارهای ضد حکومتی ندهند، اما فریاد مرگ بر دیکتاتور در دانشگاه تهران طنین انداز بود.

گفته می شود تعدادی از دانشجویان دستگیر شده اند، اما هنوز اسم و مشخصات آنها معلوم نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر