۱۳۹۲ آذر ۱۱, دوشنبه

حسن روحانی چه خبر از حقوق بشر ؟ ... بازجویان اطلاعات قصد گرفتن جان حسین رونقی ملکی را دارند ..


خبرگزاری بام ، این خبرگزاری در تماسی که با سید احمد رونقی ملکی پدرزندانی سیاسی ، حسین رونقی ملکی داشته است به این خبر گزاری گفته است ، به تازگی وکیل حسین به علت شرایط جسمی بسیاروخیم حسین ، قصد دیداربا اورا داشته است اما مسولین زندان مانع اجازه دیداروکیل با او شده اند . او گفت یکی از مسولین زندان درتوجیه این مخالفت تنها به گفته بازجوی حسین اکتفا کرد و گفته است درتاریخ ۷ /۹ / ۹۲ یکی از سایتها به نقل از حسین مطلبی درج کرده است که به مذاق آنها نیامده است .
پدرحسین رونقی گفته است این ادعای مسول زندان به نقل از بازجوی حسین در حالی است که پسرش حسین هیچ خبری از درج این مطلب در سایتها نداشته است ! بلکه این مطلب از سوی دوستان حسین و بنام او به بیرون داده شد که روح حسین از درج این مطلب بی خبر است . پدر حسین اضافه کرد ؛ این ادعای عجیب و غریب از سوی بازجویان ، احتمالا نشان از این دارد که آنها قصد دارند حسین را به قتل برسانند. سید احمد رونقی همچنین اضافه کرد ، حبس پسرش مدتهاست که به پایان رسیده است لذا میخواهد بداند چرا فرزندش حسین همچنان در حبس بسر میبرد ؟!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر