۱۳۹۱ خرداد ۲۲, دوشنبه

وضعيت صالح كهندل زندانى سياسي در زندان رجايى شهر بشدت نگران كننده مي باشد

                                   بيستم ژوئن 2012 برابر سي و يك خرداد 1391

صداى زندانيان سياسي در زندان رجايى شهر باشيد
نگذاريد قتلهاى خاموش رژيم قربانى ديگرى بگيرد
بنابر اخبار رسيده به كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى، در روز  بيستم خرداد 1391 زندانى سياسى صالح كهندل كه از خونريزى معده رنج برده ، پلاكت خونش بالا بوده و مشكوك به مبتلا بودن به سرطان خون ميباشد را به بيمارستان جهت آزمايشهاى مربوطه انتقال دادند۰ صالح را پس از مدتى و بدون اينكه آزمايشات كامل را برايش انجام دهند به زندان برگرداندند۰ در بيمارستان به  پاى صالح پابند زده بودند كه مورد اعتراض خودش و خانواده اش قرار گرفت چرا كه پابند را معمولا براى زندانيان عادى استفاده ميكنند۰ مزدوران رژيم در جواب به اين اعتراض  برخوردهاى توهين آميزى با خانواده صالح ميكنند۰

وقتى صالح كهندل را از بيمارستان به زندان بر ميگردانند ، جلو درب زندان مامورين به طور تحقير آميزى وى را تحت تفتيش بدنى قرار ميدهند و از او ميخواهند كاملا لخت شود ، صالح عليرغم وضعيت وخيم جسميش مقاومت ميكند و از اين كار سر باز ميزند ، سپس مامورين زندان او را به زور لخت كرده  و تفتيش بدنى ميكنند۰ صالح كهندل با توجه به اينكه ميدانست هر بار بعد از برگرداندنش از بيمارستان با او چنين برخوردى خواهد كرد در اعتراض به اين تعرض مامورين زندان اعلام كرده است كه  حاضر به ادامه درمان بيمارى خود نيست۰

وضعيت صالح كهندل بشدت نگران كننده مي باشد۰ محروم كردم زندانيان از امكانات درمانى و تحقير و فشار بر آنان در ازاى دريافت حد اقل درمان و دارو  شكنجه هميشگى رژيم عليه زندانيان بوده است اما در دوره اخير رژيم از اين راه  وسيعا و مداوما  زندانيان را شكنجه كرده و به قتل ميرساند۰

ما اعلام ميكنيم با تمام امكاناتى كه در اختيار داريم اين جنايات رژيم را افشا كرده و همبستگى تشكلها و انسانهاى آزاديخواه را به وضعيت زندانيان سياسى در زندان رجايى شهر و جهت فشار به رژيم جنايتكار اسلامى جلب خواهيم كرد۰

بياييد در روز جهانى حمايت از زندانيان سياسى توجه جهانيان را به وضعيت زندانيان سياسى در زندان  رجايى شهر و ساير زندانها جلب كنيم۰

ليست تظاهراتها و مراسمها را در زير ملاحظه نماييد۰ اگر شهر شما در ليست موجود نميباشد ما از شما دعوت ميكنيم كه دست به برپايى تجمع در شهر خود بزنيد۰ حتى اگر يكنفر هستيد ميتوانيد با در دست گرفتن عكس يك زندانى سياسي در مركز شهرتان در روز بيستم ژوئن 2012 برابر سي و يك خرداد 1391
صداى يك زندانى سياسي باشيد۰

كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي در ايران

يازدهم ژوئن 2012 برابر با 22 خرداد 1391

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر