۱۳۹۱ تیر ۳, شنبه

شاهین نجفی ارتداد برای تو کم است چون !!!!

عکس از آرشیو
تاریخ آکسیون حمایت از شاهین مربوط به ماه قبل است..


شاهین نجفی ارتداد برای تو کم است چون؛

ما برای خواندن ترانه‌ی علی برخیز ، آریا آرام‌نژاد را زندانی کردیم.

ما حکم زندان دادیم به محسن نامجو بخاطر خواندن غیرمعمول قرآن و آنگاه تو امام جمعیتی را به خواب‌آلودگی متهم میکنی.

فرزاد کمانگر را که میشناسی ، به راحتی اعدامش کردیم، همانکه برایش آهنگ خواندی.

دانشجویان را دربند میکنیم و کسی صدایش بلند نمیشود. و حتی آنها را میکشیم، صانع ژاله و آهنگش را که بخاطر داری.

ما مصلی بزرگ تهران که برای نماز خواندن است را به نمایشگاه کتاب اختصاص داده‌ایم ولی براحتی آمار کتابخوان‌های ما را در بوق و کرنا میکنی.

ما به سه هزار میلیارد اختلاس و دزدی از بیت المال میگوییم تخلف مالی که چیزی از ابهت حکومت اسلامی کم نشود و رهبر عزیزمان میگوید کش ندهید ولی باز تو کش میدهی و به اختلاس هم قسم میدهی.

ما کاریکاتوریست را شلاق میزنیم تا دیگر کاریکاتور نکشد آنوقت تو نقی را قسم به شوخ طبعی میدهی.

ما در تحریم ها به خودکفایی در تولید ملی رسیده ایم، آنگاه تو از طول و عرض تحریم به جای تولید ملی میخوانی.

ما تمام و کمال از رهبران جنبش سبز در خانه هایشان پذیرایی میکنیم و نمیگذاریم دست احدی به آنها برسد و اطلاعی بگیرد آنوقت تو تلاش میکنی که اسمش را بدانی.

ما کسانی که از خرید و فروش دلار زندگی خود میگذرانند را دستگیر میکنیم و سایت‌ها را مسدود میکنیم و همه جا از کنترل قیمت دلار میگوییم ، بعد تو از تحقیر و رشد دلار میگویی.

ما قدیس و معجزه ساختیم و هیچکس با آن کاری ندارد ، و تو بجای قسم خوردن به امام خامنه ای ، به یاعلی گفتنش در حین تولد قسم خورده ای.

تو جرمت سنگین است، در سال تولید ملی به جانماز و تسبیح و آقایی چینی قسم میدهی.

تو جفا کرده ای بر دیپلماتهای ایرانی و کودک آزارها و بند کرده ای به فوتبالیست بازنده.

تو به جای پرچم حزب الله و انتشار شماره حساب برای ساختن حرم‌های امامان ، پرچم همجنسگراها را بالا برده‌ای.

تو فوتبال خصوصی و حرفه ای ما و دینی که سعادت را نسیبمان کرده را به اوت شدن متهم کردی و نماز شب خواندن و بردن تیم برزیل را قسم میخوری.

ما تلاش کردیم تا مخالفان سیاسی خارج را ضد دین جلوه دهیم و آنقدر گستاخ شده ای که با این آهنگ سیاسیون فسیل شده در غربت را هم در جبهه ضد خود قرار داده ای تا نتوانیم به آنها تهمت ضددین بزنیم.

ما هر ماه پول امام زمان را به حساب مردم واریز میکنیم ولی تو آنقدر قدرنشناسی که میگویی مهدی خواب است و لابد میخواهی به هدفمندی هم قسم بخوری.

ما به دیگر پیروان دیگر ادیان اجازه‌ی تحصیل و حتی زندگی نمیدهیم. یا زندانی میکنیم و یا از ایران فراری میدهیم و هیچکس اعتراض نمیکند حالا تو میخواهی از دین حاکمان و این اکثریت راضی به این روال ایراد بگیری.

تو مستحق کشته شدن(!) هستی چون در حکمی که نامت در آن نیست و هم اینکه مربوط به تاریخ چندروز قبل از انتشار آهنگ توست فرمان ارتداد(!) برایت صادر شده است.

تو میتوانستی مداحی کنی آن هم در سرزمین مادری و به دیگران دشنام دهی و دعای مرگ این و آن را بخوانی و فیلمهای خودت با زنان را انتشار بدهی و برای نیم ساعت پولهای کلان به جیب بزنی و در آخر به تو لیسانس بدهیم اما افسوس که تنها مدرکی که نصیبت میشود حکم ارتداد است.

تو آنقدر جرمت سنگین است که حتی با رافت اسلامی هم ارتداد برایت کم است

۱ نظر: