۱۳۹۱ تیر ۲۴, شنبه

ای قوم ظالم بشنوید آغاز پایان شماستدروغ در جان شماست 
تقیه ایمان شماست
ای قوم ظالم بشنوید
آغاز پایان شماست
سهراب‌ها را کشتید
نداها را کشتید
مهتاب‌ها را کشتید
صدا‌ها را کشتید
تا مگر بمیرد سپیده ی سحر در نطفه
تا مگر جاودانه شود سکوت به دل هر واژه ی ناگفته
اما اکنون چه می‌کنید با موج خروشان این اقیانوس ؟
اما اکنون چه می‌کنید با شعله ی فروزان این فانوس ؟
این است صدای ندا ، این است سکوت صدا
وای اگر برخیزد ، روزی صدای صدا !
دروغ در جان شماست 
تقیه ایمان شماست
ای قوم ظالم بشنوید
آغاز پایان شماست !!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر