۱۳۹۱ تیر ۲۶, دوشنبه

از آنجایی که فرمانده بسیج گفته برای تشدید تحریم‌ها دعا کنید صبح امروز از سوی...

از آنجایی که فرمانده بسیج گفته برای تشدید تحریم‌ها دعا کنید صبح امروز از سوی...

دعای زیر به مفاتیح‌الجنان افزوده شد:
در روایت است وقتی سختی‌ها فزونی یابد و تا خرخره توی لجن گیر کرده و حسابی

درمانده شدید، دو رکعت نماز میّت خوانده و سپس رو به قبله بایستید و سپس این دعا

را بخوانید انشالله مستجاب گردد... التماس دعا
اللهم اعطنی تحریما شدیدا شدیدا تا خِرخِرتكم خفنا
اللهم اعطنی فقرا کبیرا و بدبختیا فی عظیما اختلافتكم فی طبقاتی فاحشا
اللهم اعطنی جسماً مریضا و روحاً دِپرسا، ترسكم فی چماقا لاحولا تجاوزا تا دربندا
اللهم اعطنی جیباً خالیا و قرضاً الی ماشاءلله! فی چكا بی محلكما برگشتكم زندانا
اللهم اعطنی سماقا مکیدنا مکیدنا و كشكن سابيدنا
اللهم ازدَد نرخ تورما الی‌العرش‌الاعلی، سالكم شصت درصد كما
اللهم قوی الدلار امریکایی فی چهارراه استامبوليا فی نرخ آزاديه در نوسانا شديدا
و ذلل ریال‌الایرانی به‌مثل الپشگل‌المبارک بحرمت صورت العلما و رحمت‌الله و برکاته
فی مصرفكم باغچه كودا
اللهم حفظنا و نجاتنا فی حرب الآمریکانا و اسراییلنا و انگلیزیا

روایت شده بسیار ثواب دارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر