۱۳۹۱ تیر ۲۳, جمعه

قبر زدگی!!قبر زدگی!!

ارتباط ایرانی‌ با قبر ناگسستنی ست ..
کار ما با قبر هست .
نشاط را ما از قبر میگیریم .

سعادت را ما از قبر میگیریم .بار و بندیلتو ببند بریم کربلا ،،،
سر قبر ،،
از اونجا هم میرویم نجف،،،
سر قبر ،،،
بعد میرویم به مدینه،،،
سر قبر،،،
برمیگردیم به مشهد ،،،
سر قبر،،،
میرویم قم و كاشان و شیراز و اینجا ها ..

همه قبر هست ،،،
میرویم سر قبر،،،،
سر قبر،،،،

اصلا زندگی ما همش در قبر است،،
به همین خاطر آباد ترین جاهای ما قبر هاست كه یك خشتش و یك سنگش به تمام قبور جهان
بعد از قبر دیگر چی داریم ؟

مسجد!!!!!

در حالی كه این مسجد هم در ارتباط با اون قبر ساخته شده ..
هموطن،
ما آدم های قبرستانی هستیم...
اهل زندگی نیستیم...

ما را اینجور بار آورده اند.

آیا ما فقط برای قبر آمده ایم؟
این مملكت همش پر قبره ،
روز به روز قبر به قبر اضافه میشه. قبر امام ،
حالا پس فردا قبر رفسنجانی و ...

هی قبر داره تولید میشه تو این مملکت ..کاخ هاش کو؟‍
سالن های عظیم نمایش کو؟؟
سالن های عظیم موزیک کو؟ا
ین مردم نیامده اند که هی همش برن سر قبر!!!

تور سوریه میبرند سر قبر !!!

همه ی زندگی ما برای قبر شده..
مملکت ما هم شبیه قبر شده..
حیف این کشور نیست؟

بهرام مشیری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر