۱۳۹۱ آبان ۱۸, پنجشنبه

آخرین مقاله ستاربهشتی :آقای خامنه ای دستگاه قضائی نظام جمهوری اسلامی سلاخ خانه ای بیش نیست
یک نفر(کشته شده) بار دیگر در زندانهای رژیم به مقام معظم(!) ظلم کرد: آقایان سران عرصه سیاست در داخل ایران که در مناظرات خود با عمله های رژیم سخن از مشروعیت نظام و تغییر در رویه نظام می کنید. کسانی که بر ضرورت پیروی از عدل اصرار دارید و در نمونه سازی خود را پیرو امام اولتان می دانید که با شنیدن خبر ربوده شدن خلخال
از پای زنی یهودی چنان اندوهگین شد که خود را سزاوار مرگ دانست(یک داستان منقول از شیعیان پیرو) همه اینها پیش کش، مرگ و اندوه از بابت قتل جوانی بی گناه پیش کش! فقط از خوان خونین و گسترده نظام که بوی تعفنش بیشتر از همیشه به مشام می رسد برخیزید حتی اگر توان اعتراض و انتقاد ندارید! کسانی که قتلهای پیشین از نویسندگان از سعیدی سیرجانی گرفته تا پوینده و ... را حاصل خودسری عده ای مامور دانستید، اکنون چه می توان گفت با قتل فرزندان این خاک و بوم در زندانهای این نظام پلید؟ اگر روزگاری قتل دگراندیشان و نویسندگان به دستگاههای اطلاعاتی اسرائیل و ... نسبت داده شد اکنون قتلهای دنباله دار در زندانهای رژیم از هدی صابر گرفته تا ستار بهشتی و قتل هاله سحابی ها و ... را به چه کسی می خواهید نسبت دهید؟ چرا خاطره تاریخی شما به اندازه یک موجود تک سلولی است؟ آقایان خندان این همان تغییر در رویه نظام هست و این همان باز شدن فضا و همان تغییر جهتها در آستانه انتخابات است که خواستارش بودید! شهد چرکین قدرت گوارای وجودتان! جناب سید خندان، محض اطلاع: یک نفر(کشته شده) بار دیگر در زندانهای رژیم به مقام معظم(!) ظلم کرد! .
تاریخ نگارش 23 اکتبر2012 ساعت پنج و بیست ویک دقیقه به وقت ایر
آقای خامنه ای33سال است که نظام جمهوری اسلامی برپا شده و عجب بلای آسمانی بر ایران ومردم ایران نازل گردیده! در این مدت از هیچ ظلمی دریغ نشده، از رعب و وحشتی که ماموران امنیتی نظام شما با احظار وتحدید مردم در جامعه به وجودآوردند....تا قطع دست وپا و اعدامها که توسط دستگاه قضایی اجراء می شود. به راستی نام سلاخ خانه بر این دستگاه قضائی برازنده نیست؟ خبر اعدام 10نفر از افراد جامعه درتاریخ1آبان 91مُنتشر گردید وعجب خبر تکان دهنده ای! در یک روز جان 10نفررا گرفتند واقعا یک نوع ننگ است، این ننگ از دست هر نظامی بر نمی آید جز نظامهای دیکتاتور وآدمخواری چون نظام جمهوری اسلامی! وباز در نظامهای دیکتاتور نظام شما یک الگو به تمام معنا در خونریزی و خونخواری است. آقای خامنه ای افراد جامعه دستگیر می شوند آنقدر شکنجه میشوند تا به گناه نکرده اعتراف کنند! افراد دستگیر میشنود در شکنجه گاهای شما با آتش سیگار بر،بدن آنها داغ گذاشته میشود، بر روی نرده های آهنی که زیر آن شعله برافروخته شده نگه داشته میشوند، سر افراد را در مستراح پر شده از مدفوع فرو می کنند تا به گناه کرده و ناکرده اعتراف کند! بعد احکامی که بر روی این اعترافات اعلام می گردد احکام شرعی واعلام اجرای دین خدا را می گیرد! آخر این چگونه خدا و چگونه دینی است که شما آن خدا را عبادت ، آن دین را اجراء می کنید که جز ریختن خون انسانها چیزی را نمی خواهد؟ این چگونه دینی است که به شما اجازه هرگونه رفتار را برای اعتراف کردن افراد قبول می کند؟ آیا این دین خدا است یا رفتاری خشونت آمیز به اسم دین خدا برای ماندن برسر حکومت؟
آقای خامنه ای بنده به عنوان یک ایرانی شما و دستگاه قضایی شما یا همان سلاخ خانه شما را از هنرمندان در هنر آدمکشی می دانم، باور کنید شما را هنرمند می دانم. چندین بار خانواده این زندانیان از نوشتن نامه تا تجمع در جلو کاخ شما و خواهش برای تجدید نظر در احکام عزیزان خود اقدام کردند، جواب شما چه بود؟ شما که خود را امیرالمومنین و نائب برحق خدا می دانید، شما که خود را عاشق ملت می دانید و دستبوسی خود را عشق دوطرفه بین ملت ومسئولین می دانید، چند بار برای گفتگو با این خانواده ها و یا جواب دادن به نامه این خانواده ها وبسیاری چون آنها تلاش کردید؟ تا به حال سیلی از نامه ها و رنجنامه زندانیان و خانواده آنها به طرف کاخ شما روان شده، چند بار رعفت شما شامل حال این افراد گردیده؟ آیا این یک هنر نیست یک هنرنمایی در زجر دادن ملت و آدمکشی نیست؟ آیا حکمها و طریقه گرفتن اعترافات را قبول دارید؟ اگر قبول دارید چرا اعلام نمی کنید اینگونه رفتار را قبول دارید و خود نیز بخاطر این همه بی کفایتی که باعث ویرانی ایران و به وجود آمدن این همه فساد شده به زیر بار آن شکنجه ها نمی روید؟ اگر قبول ندارید چرا ابراز ندامت نمی کنید و از این قدرت طلبی خود دست بر نمی دارید؟ این چه حکومتی است که ادعای اجراء عدالت خدایی ونوکری مردم را دارید ، اما حاضر به دل کندن و رها کردن این قدرت ونوکری نیستید؟
آقای خامنه ای اگر تمام این حکم های اجراء شده صحیح باشد، تمام اعترافات به راستی و بدون هیچ شکنجه ای گفته شده باشد، در این میان هیچکدام از آن افراد گناهکار نیستند! گناهکار واقعی شما وسران بی کفایت این نظام هستید؟ آقای خامنه ای اگر در جامعه اقتصاد رونق داشت، فضای اجتماعی جامعه برای تفریح و تخلیه هیجانات مردم باز بود، چرا باید انسانی دست به سرقت ویا فروش مواد مخدر بزند؟ چرا باید انسانی متعرض به ناموس دیگری گردد؟ حال اگر با واقعیت بنگرید می بینید، هیچکدام از افراد کشته شده تخصیر نداشتند جز سران نظام !سران نظام به جای رونق دادن به بازار اقتصاد، به راکد کردن اقتصاد کشور پرداختند، بجای باز کردن فضای اجتماعی جامعه با بسته کردن این فضا خفقان را به راه انداختند. چگونه انسانی وقتی درنهایت فقر و تنگنا قرار گرفته وکاری برای تهیه مخارج خود و خانواده خود ندارد میتواند زندگی کند؟ اگر به شما و آخوندهای شکم فراخ ومنبر نشین شما باشد می گویید با دعا کردن تمام مشکلات حل می شود! اما 33سال است این همه دعا کرده اید چرا ایران را در پرتگاه نیستی قرار داده اید؟ 33سال است مردم را وادار کرده اید،خواسته های خود را بجای طلب کردن از نظام از امامزاده ها طلب کنند! خوب اگر امامزاده و خدا با دعا کردن کار خلق را، انجام می دهد، تشکیل دولت و نظام چه معنی دارد؟ شما چکار می کنید ؟ثروت ملت را بالا می کشید؟ اگر کار خلق را نظام باید راه بیندازد چرا تا این اندازه بی لیاقت و بی کفایتی در خود می بینید سکوت اختیار کرده وترک قدرت نمی کنید؟ تمام این احکام واین اعدام ها توسط سلاخ خانه نظام نه بخاطر اجرای عدالت بلکه برای ایجاد جو رعب و وحشت در دل ملت است! تا کسی سُخنی به شکایت نگوید! اما این همه ظلم تاکی؟
آقای خامنه ای در زمان جنگ ایران عراق سرودی ساخته شده بود که می گفت: آمریکا ننگ به نیرنگ تو خون جوانان ما می چکد از چنگ تو، اکنون بعدا از 33سال می بینیم خون نه تنها جوانان که خون ملت ایران از چنگ شما می چکد، این ننگ و نیرنگ شما است که دیگر از پرده برون آمده وعیان گشته!
در آخر مطلبم سُخنی با همه احزاب درون مرزو برون مرز دارم. تاکی خنثی بودن وسکوت کردن؟ تاکی به اتحاد نرسیدن؟ تاکی امید به اصلاح واصلاح طلبی داشتن؟ تاکی جنگ شاه وشیخ علم کردن؟آیا این همه دعواهای سیاسی در این 33سال کاری از پیش برای مردم بُرد یا هرچه بود پیشرفت درعمر نظام داشت؟ امروز به اتحاد برسیم تا فردا پشیمان گذشته برباد رفته نشویم
زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران
نویسنده ستار
ای مفتی شهر ازتوبیدارتریم با این همه مستی زتو هشیارتریم
توخون کسان نوشی وماخون رزان انصاف بده کدام خونخوارتری
_____________________________________________________
من وظیفه خود دانستم این مقاله بسیار زیبایی شهید راه آزادی ملت ایران ستار بهشتی را در اختیار هموطنان عزیز بگذارم انگار ستاراز جریان خبرداشته این نوشته را نوشته است من به حرمت شهید هیچی به نوشته نه اضافه کردم و نه کم کردم فقط خود نوشته شهید را به اشتراک گذاشتم امیدوارم روح پاک ستار عزیز از این باخبر شده باشد و اما خطاب به دژخیمان باید بگویم ای جلاد ما همه ستار هستیم ما راه ستار و هزاران ستار دیگر که در شکنجه گاههای شما جلادان به خون خود رنگین شدند یا باید تمام ملت ایران را بکشید ویا باید گورتان را گم کنید ما این ولایت جهل و جنایت را سرنگون خواهیم کرد ما راه شهیدان این وطن را تا آخرین نفر و تا آخرین نفس ادامه خواهیم داد ستار عزیز تو ستاره شب کوب بخت ملت ایران در آسمان شب زده ایرانزمین شده ای درود بر روح پاکت زنده باد آزادی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر