۱۳۹۲ فروردین ۱۶, جمعه

من مسلمان نیستم ایرانیم ...در رگم می جوشد امواج شراب,
من زلالم مثل آب,
چترهای مهربانی بر سرم,
در نگاهم می شکوفد آفتاب,
من مسلمان نیستم ایرانیم

می پرند از واژه های شعر من پروانه ها,
خانه ام میخانه ها,
در... حریم سبز رویاهای ناپیدای من, نورها تابیده اند
, در شبانگاهان برفی تا سحر, در دلم گنجشگها خوابیده اند,
من مسلمان نیستم ایرانیم

ماه را شبها به پشت پنجره, میکشم با بوسه هایم در بغل,
در سکوت زرد رنگ دره ها, میشود زیبایی گلهای سرخ, در دل و جانم غزل,
من مسلمان نیستم ایرانیم

طبل شادی عاشقان بر بامهایم میزنند,
میفروشان پشت درها می به دوش, کوچه هایم نغمه های نوش نوش,
دوستت دارم تمام حرفهاست, مهربانی در نگاه مردمم بی انتهاست,
من مسلمان نیستم ایرانیم

دختران در میهنم گیسو رها بر شانه ها, پرتو گرم محبت روز و شبها در نگاه,
آسمانم مملو از رنگین کمان, زندگی در خاک من گلواژه آزادی است,
هر نفس در هر نفس,
هرکجا باشم فراز آسمان یا خفته در کنج قفس
مذهبم عشق است و بسآرین میرذوالفقاری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر