۱۳۹۲ اردیبهشت ۱, یکشنبه

فقط صفها مهم است، ونه برگ رای ! ( نه به انتخابات )
امروز سرکار خانم زهرا اشراقی نوه آقای خمینی که همسر محمد رضا خاتمی برادر محمد 
خاتمی است، نوشته بودند که تا دوهفته دیگه آقای محمد خاتمی خواهند آمد. در واقع شاید گل است ولازمست که به زیور هم آراسته شود. اینکه حالا خانم اشراقی هم بمیدان کارزار قدم رنجه کرده اند، حکایت عجیبی نیست. چرا که اشتراکات منافع نمیتواند بجز این راه پیموده شود. اما خانم اشراقی نگفته اند وتوضیح نداده اند که آمدن خاتمی، بفرض اینکه از صافی شورای نگهبان هم عبور کند،چه حاصلی در اعلام نتیجه انتخابات خواهد داشت. اگر فردا عده ای از مردم فریب خوردند و آمدند تا شناسنامه شان مهر بخورد ویک تکه کاغذ را توی صندوق بیندازند واکثرشان هم به خاتمی رای بدهند، چه ضمانتی هست که در موقع اعلام نتیجه انتخابات شخص دیگری از صندوق بیرون نیاید؟ واگر چنین شد که میشود و قطعا" خواهد شد، آقای خاتمی چه حرفی میتواند بزند؟ به کی وکجا میخواهد شکوائیه ببرد؟ مگر خانم زهرا اشراقی دوران اصلاحات و نتایج نهائی آنرا بعد از هشت سال فرصت سوزی و سرگرم کردن مردم را از یاد برده اند؟ مگر نتایج انتخابات 84 که هاشمی گفت شکایتش را به خدا میبرد را فراموش کرده اند؟ ومگر نتایج انتخابات خرداد 88 با همه ضایعات وتبعات تلخ آن از حافظه تاریخی شان پاک شده؟ همه این اگر ومگرها این پیام را القا میکند که همه پایوران اصلی وفرعی حکومت اسلامی بمثابه ( ابر و باد ومه وخورشید وفلک) با هم پیوند خورده اند تا اگر بتوانند بار دیگر یک سناریوی فریب بزرگ را بهرصورتی که ممکن باشد به صحنه بیاورند تا به نتیجه مورد نظرشان که فقط صفهای طویل انتخاباتی است برسند. همین وهمین

آرین میرذوالفقاری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر