۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۹, پنجشنبه

اعتصاب غذای "رحیم مددی" زندانی سیاسی در زندان اوینرحیم مددی" زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از روز شنبە 14 اردیبهشت ماه در اعتراض بە وضعیت وخیم جسمانی و بی توجهی مقامات زندان بە وضعیت وی دست بە اعتصاب غذای خشک زدە است.
به گزارش "فعالین حقوق بشر و دموکراسی درایران" این در حالیست کە نامبردە چندین ماه است مبتلا بە نارسایی کلیە شدە و تلاش او برای متقاعد کردن مقامات زندان جهت مداوای وی نتیجه ای دربر نداشته است. لازم بە ذکر است کە رحیم مددی دانشجوی سابق دانشگاه آزاد تهران و اهل شهرستان مهاباد در طی اعتراضات و جنبش مردمی پس ازانتخابات سال ٨٨ دستگیر شدە بود وبە اتهام واهی "اغتشاش، تهدید علیە امنیت ملی و نیز همکاری با یکی از احزاب مخالف رژیم" از سوی دستگاه قضایی رژیم بە ١٤ سال حبس محکوم شدە است.
آیا با این همه ظلم و ستمی که جیره خوران ولی فقیه در حق مردم میکنند باز هم به پای صندوقهای رای میروید ... قضاوت با شما مردم عزیز .... 

آرین میرذوالفقاری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر