۱۳۹۲ مرداد ۲۳, چهارشنبه

بگفته یکی از اعضای خانواده صارمی هدف بازجویان شکنجه افراد خانواده در مقابل دیدگان به اصطلاح متهم پرونده است !فعالان در تبعید: هفته ها از بازداشت حسن صارمی، حامد و شهلا صارمی، طی هجوم ماموران به منزل شان می گذرد و کماکان خبری از بازداشت شدگان در دست نیست.
یک عضو خانواده صارمی معتقد است که دستگیری خانوادگی برای فشار روحی ،شکنجه روانی و اقرار به کارهای نکرده مییاشد.
وی در قسمتی از این نامه که در اختیار” کمپین صلح فعالان در تبعید” قرار گرفته ، نوشت:
” شکنجه افراد خانواده  در مقابل دیده گان دیگر اعضاء ؛ و در نهایت گرفتن اعتراف علیه خود زندانی و دیگر اعضای خانواده و اعترافات تلویزیونی از اهداف بازجویان ؛ شکنجه گران و مسئولین مافوق است .در این راستا از هر گونه دستگیری ؛ زندان و سربه نیست کردن آزادیخواهان و مبارزان ابایی ندارد.”
متن کامل این نامه که توسط یک عضو خانواده صارمی نوشته شده ، به شرح زیر است:

دستگیری و زندانی کردن خانواده حسن صارمی مبارز اجتماعی و فعال حقوق کودکان 45 ساله ؛ دو فرزندنش حامد 23 ساله وشهلا 32 ساله
 روز پنج شنبه 16 خرداد 92 شش مأمور وزارت اطلاعات به سرکردگی آخوند علوی سربازجوی بند 209 به منزل آقای حسن صارمی مراجعه و ضمن دستگیری وی و دو فرزندش حامد و شهلا ؛ لب تاپ ؛ تلفن های همراه و مدارک شخصی آنان را با خود می برند.
از آن روز تا کنون حسن صارمی تنها یک مکالمه کمتر از دو دقیقه با خانواده اش داشته و از شهلا و حامد خبری در دست نیست .
دستگیری و جداکردن افراد آگاه و شرافتنمند از خانواده و جامعه به عنوان یک حق و امتیاز بی پرس و جو برای این حکومت در آمده حاکمیتی که مسئول کشتار دهها هزار انسان آزادیخواه و شرافتمند بوده و بالاترین تعداد اعدام و کشتارها را هر ساله در بین تمامی کشورهای جهان دارد.
تمامی این اقدامات برای حفظ نظام استثمارگر کنونی و غارت منابع و سرمایه های نفتی است ؛ تا حداقل نان و زندگی شرافتمندانه را از مردم دریغ نماید .
هیچ سازمان بیطرف ؛ نهاد آزاد و تشکیلاتی نیست که به این جنایت ها و بی حقوقی هایی که انجام می شود نظارت داشته باشد. پس از دستگیری و بستن کلیه ارتباط ها و روزنه های اجتماعی ؛ با فشار وشکنجه ؛ سناریو سازی شروع می شود اتهاماتی که می زنند شامل دو قسمت است :
اعمالی بفرد نسبت داده می شود که در تمامی عمر خود بی خبر بوده است و باید به آنها اقرار کند تا خوراک برای به اصطلاح قاضیان اما در واقع شکنجه گران و مأموران اعدام ) صلواتی ها ؛ مقایسه ها ؛ حدادها و ……… ( تهیه و ماشین سرکوب و جنایت رژیم نشان دهد که همچنان با قدرت کار میکند.
بخشی از اعمالی را هم که بعنوان اقدام مجرمانه و یا جرائم امنیتی به افراد نسبت می دهند ؛ جزئی از ویژگی و شخصیت انسانی افراد زندانی و جزو شاخص های عملکرد وی بعنوان یک انسان آگاه ؛ شرافتمند و آزادیخواه است .
که همان دفاع از آزادی ؛ عدالت اجتماعی و دمکراسی است ؛ اما رژیم مدعی است که انجام آن مخالف ارکان امنیتش بوده و نظام را به لرزه می اندازد .
بی اطلاعی در دستگیری ؛ بی اطلاعی در شکنجه گاهها ؛ فشارهای روحی ؛ و جسمی و گاه مرگ بی صدا و خاموش اسیر ؛ ساز وکارمعمول برای استمرار این حکومت است . شکنجه افراد خانواده  در مقابل دیده گان دیگر اعضاء ؛ و در نهایت گرفتن اعتراف علیه خود زندانی و دیگر اعضای خانواده و اعترافات تلویزیونی از اهداف بازجویان ؛ شکنجه گران و مسئولین مافوق است .در این راستا از هر گونه دستگیری ؛ زندان و سربه نیست کردن آزادیخواهان و مبارزان ابایی ندارد.
در حالیکه طبق قانون خودشان می بایست در 24 ساعت دستگیری تفهیم اتهام نموده و با توجه به اینکه دستگیر شده گان اعضای یک خانواده بوده و محیط زندگی و کسب و کار مشخصی دارند ؛ آنها را تا برقراری دادگاه آزاد نماید و دادگاه نیز بیطرف و صالحه نه از قضات بازجو ؛ شکنجه گر و جلاد و – -
با حضور هیأت منصفه برگزار شود.
دفاع از آزادی و حیات هر انسان ؛ دفاع از حقوق مشروع و انسانی ؛ شفافیت کامل مراحل بازجویی ؛ و حق داشتن وکیل و محاکمه دریک دادگاه عادل و با حضور هیأت منصفه و حق دادخواهی و اعلام جرم بر علیه جانیان و متجاوزان به حقوق بشر ؛ وظیفه انسانی کلیه انسان های آزادیخواه است تمامی این اعمال ضد بشری یک به یک به پای کلیه مقامات مؤثر و مسئولین جمهوری اسلامی ؛ مجریان و شکنجه گران ثبت می شود.
 آنان در پیشگاه مردم می بایست پاسخ تک تک این اعمال را بدهند و از این تقدیر هیچ راه گریزی نیست.
برای تمامی آمران و عاملان و مسئولین با جزء جزء اعمال جنایت کارانه ؛ دادخواست تنظیم خواهد شد
و می بایست پاسخگوی جنایت های خود در دادگاههای صالحه و با حضور هیأت منصفه باشند.
روز محاکمه آمران و عاملان جنایت ها نزدیک است و گذشت چند سال تا برقراری محاکمه ؛ همچون لحظه و رعدی در گستره تاریاست.
دهه هاست که پوسیده گی ؛ فساد ؛ ناکارآمدی و تمامی هستی مخرب و ضد بشری این حکومت در جلوی چشم جامعه انسانی وجهان قرار گرفته و تلاش می کند که با سرنیزه برقرار بماند .
حربه ای که نا کارآمدی و سستی تاریخی آن برای کودن و ارتجاعی ترین جنایتکاران نیز روشن شده است .
فریاد مبارزین در بند را به گوش همه مردم ایران و جهان برسانیم تمامی مراجع و مراکز و سازمان های حقوق بشری و حامیان حقوق بشر و انسانی می بایست با پیگیری های جدی ما به تحرک در آمده و
بر جمهوری اسلامی که زبانی جز زور نمی فهمد فشار وارد کنند .
حقوق زندانیان ؛ حقوق زندگی همگان است ؛ دفاع از آن دفاع از حقوق حیات آگاهانه و شرافتمندانه انسانی است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر