۱۳۹۲ مرداد ۲۴, پنجشنبه

چرا هر جا سخن از تروریست و خرابکاری است نام مسلمانان میدرخشد ؟وقتی به دوستان مسلمان می گویی گروههای القاعده و طالبان و تروریست هایی که دست به عملیات انتحاری می زنند همگی مسلمان هستند بلافاصله به شما می گویند : 
نه اینها مسلمان نیستند ! اینها افراطی اند ... اینها از اسلام برداشت بد کردند ! اینها معنی اسلام رو نفهمیدن !!!

سوالی که مطرح میشه اینه که دوستان عزیز چرا ما این چنین پدیده هایی در سایر ادیان نداریم ؟!

تا به حال شنیده اید یک بهایی به خود بمب ببندد و خود را منفجر کند ؟!

تا به حال فیلمی را دیده اید که در آن یک مسیحی ، خبرنگار اروپایی اسیر گرفته را به نام پسر پدر روح القدس گردن بزند ؟!


تا به حال شنیدید یک زرتشتی ، یک بودایی ، یک هندو ، آسوری و ... از این قبیل، به نام دین دست به چنین کارهایی بزند ؟!

چرا در بقیه ادیان، کسی این برداشت های بد را ندارد ؟!چرا این ها همه اش مختص اسلام است ؟!

اگر واقعا اسلام راه راستیست و از جانب خدا، پس چرا انسان تربیت نمی کند ؟!


مگر می شود از کلام حقیقی خدا برداشت بد و غلط کرد ؟

من طرفدار ادیان دیگر نیستم. ولی تا به حال شنیدید در ادیان دیگر در کتاب های مقدسشان دستور به کشتن و بریدن گردن و دست و پا و انگشت مخالفان رو بدهند ؟

وقتی در کتاب قرآن بارها و به کرات شاهد چنین دستورهایی هستیم دیگر چه انتظاری از رهروان این دین می توان داشت ؟هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر