۱۳۹۲ مهر ۱۸, پنجشنبه

چند سوال از حسین بازجو( شریعتمداری )1- شما چرا در مورد جنایات روس ها بایرانیان در طول تاریخ صد ساله ی مطلب در روزی نامه کیهان سید علی نمی نویسید؟

2- روسها قرار بود که نیروگاه بوشهر را سال گذشته تحویل بدهند و اکنون یک طرفه بدون رضایت ایران برای پنج سال دیگر اتمام پروژه بوشهر را به عقب انداخته اند. چرا مطلب نمی نویسی؟

3-چرا از ملت ایران عذرخواهی نمی کنید؟ شما و سید علی در کار رییس جمهوری پیشن جناب آقای محمد خاتمی خرابکاری کردید و باعث شدید ایران امروز دچار این همه مشگلات و تحریم های بیشتر بشود.

4- چرا در کار دیپلماسی دولت کنونی خرابکاری می کنید؟ فکر میکنید اگر ایران غرق بشود شما و سید علی محفوط و حیات ابدی خواهید داشت؟

5- چرا یک فکر اساسی برای روزی نامه کیهان نمی کنید؟ چندین سال است که کیهان سید علی با پول ملت ایران علیه منافع ایران و ملت ایران قلم میزنید و هر روز هم خمیر میشود.

6- اگر وجدان دارید یک تجدید نظر در مورد کار هایی که انجام داده و میدهید بنمایید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر