۱۳۹۲ بهمن ۷, دوشنبه

آرین میرذوالفقاری : براندازی ، تنها راه نجات از چنگال این رژیم فاسد و مستبد است

براندازی ، تنها راه نجات از چنگال این رژیم فاسد و مستبد است ٠٠٠٠ هموطن ، ما در بن بست تنگ و تاریک استبداد ، بوسیله گروهی از جنایتکارترین و فاسدترین افراد حکومتی در تاریخ ایران ، گرفتار شده ایم ٠ تنها راه نجات ما از این گرفتاری ، براندازی این حکومت دیکتاتوری و ساقط کردن نظام دینی است ٠ طریقه این براندازی را ملت ایران مشخص خواهد کرد ، ولی بدون شک ، قدم اوّل ، از تعلیم و تربیت در داخل خانواده ها شروع میشود٠٠٠ اگر اندکی با سابقه فرهنگی ایران آشنا باشیم ، بر ما روشن خواهد بود که براستی در شأن ما مردم ایرانزمین نیست که در زیر سایه سیاه استبداد دست و پا بزنیم ، در شأن ما مردم نیست که گروه گروه جوانان مانرا در خیابانها شلاق بزنند و اعدام کنند و ما تماشا کنیم ، در شأن ما ملّت نیست که گروهی ما را بزنجیر بکشند و حقوق ما را پایمال کنند و ما نتوانیم کاری انجام دهیم٠ بزرگواری و شرافت ملّت ایران ایجاب میکند تا از استبداد فاصله گرفته و در راه رسیدن به آزادی کوشش کنیم ٠ اینرا نیز بخاطر بسپارید که رها شدن از بند استبداد یک مطلب است ، و رسیدن به آزادی و نگهداری از آن ، مطلبی دیگر ٠ ما باید با مبانی نظری دموکراسی آشنا شویم و با حقوق شهروندی خود آشنایی کامل داشته باشیم٠ پس از انقلاب مشروطه ، روشنفکران آندوره ، متأسفانه فرصت نیافتند تا حقوق انسانی و اساس قانون مشروطه را ، از لحاظ نظری و فلسفی ، توضیح دهند ٠در نتیجه پس از گذشت زمانی کوتاه ، ملت ایران دوباره در چنگال استبداد گرفتار شد ٠ اکنون ما باید کاملأ به حقوق طبیعی و شهروندی خودمان واقف باشیم٠ آزادی بیان ، آزادی قلم ، آزادی انتخاب مذهب ، آزادی تشکیل احزاب ، آزادی کامل انتخابات ٠٠٠ اینها همه از جمله حقوق طبیعی هستند که یک انسان آزاد ، با آنها به این دنیا قدم میگذارد٠ جامعه ما باید از یک قانون اساسی نوین که ضامن حاکمیت ملی باشد ، برخوردار شود ٠ ما مردم ایران باید از این قانون صیانت کنیم ، و همگی به آن احترام بگذاریم ، تا بمرور بتوانیم جامعه مانرا با قانونمندی توسعه دهیم٠ قانونی که کلیه افراد کشور را ،بدون تبعیض بخاطر جنس یا زبان یا مذهب و یا سلیقه زندگی ٠٠٠ بطور یکسان تحت حمایت خود داشته باشد٠


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر