۱۳۹۳ فروردین ۹, شنبه

چرا از " الله و اکبر " بیزارم!؟الله اكبر بر لب" به كشورم تاختند و مردان شجاع ميهنم را كشتند.
الله اكبر بر لب" به... كشورم تاختند و به زنان و دختران سرزمينم تجاوز كردند.دختران زيباروي ايراني را در صحراهاي برهوت اعراب" كنيز كردند.
الله اكبر بر لب" هر دو دست بابك خرمدين را قطع كردند.
الله اكبر گفتند و 31 سال است كه تحقير شده ايم. تجاوز " غارت " قتل .
الله اكبر شنيدم و به دنبالش در كوي دانشگاه تهران "دختران و پسران دانشجو "نصفه شب از طبقه هاي دوم و سوم به محوطه پرتاب شدند.
الله اكبر شنيدم و به دنبالش بريده شدن سر يك انسان را ديدم.
الله اكبر شنيدم و به دنبالش اصابت سنگ به چشم يك زن و هزاران سنگ ديگر براي جهاد در راه خدا و البته با هر سنگي يك نواي الله اكبر كه بر ميخواست. يك انسان" كه ميگفتند رابطه نامشروع داشته است.
الله اكبر شنيدم و شاهد حلق آويز شدن يك انسان گشتم. ميگفتند همجنس باز است و لواط در اسلام حرام.
الله اكبر شنيدم و به دنبالش از خواب شيرين پريدم و سردرد گرفتم. نگو كه صداي موذن بود به خاطر بيداري مسلمين براي نماز صبحگاهي در دل شب.
و اين داستان هر شب زندگي من بود و هنوز آن سردرد را دارم
و اينك هرگز "الله اكبرگويان "را باور نميكنم))
مرگ بر جمهوری اسلامی


آرین میرذوالفقاری


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر