۱۳۹۲ دی ۱, یکشنبه

قابل توجه بیت رهبری : بیست شباهت «گوز» و آخوندپر سرو صدا و بی خاصیتند
هنگام خروجشان معمولا نیم خیز میشویم
باعث سرگرمی عوام و عامل سرافکندگی عقلا هستند
خاستگاه انقلابی دارند
همواره در جهت وزش باد حرکت میکنند
طرف مقابل را مجبور به سکوت میکنند
با شکم و زیر شکم در ارتباطند
هنگام ورودشان احساس سنگینی و هنگام خروجشان احساس سبکی میکنیم
اگر بیش از اندازه نیرو بگیرند، به همه جا گند میزنند
نوع ساکت آن بدبوتراست
با صدای آرام آغاز میکنند، ولی‌ با صدای بلند جمله را تمام میکنند
صوتشان از فیلتر پشمی عبور میکند
همیشه حرفهای تکراری میزنند. و صد‌ها سال است که حرف تازه‌ ای برای گفتن ندارند
هرچقدر هم به آنها بخندی، از رو نمیروند، باز هم میایند
هر دو بنوعی با عامل فشار در ارتباط هستند
منشأ هردو باد معده است
در همه ی ملیت‌ها و زبان‌ها وجه مشترک دارند
صدایی سوزناک دارند و گاهی‌ اشک انسان را در میاورند
ظاهری فریبنده، ولی‌ باطنی متعفن دارند
هردو از دادن مالیات معاف هستند آرین میرذوالفقاری 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر